Online Klik - Online Marketing bureau eindhoven

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-04-2023.

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Online Klik. Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67551130.

 

Ons vestigingsadres is:

  • Daalakkersweg 16-20
  • 5641 JA Eindhoven
  • Nederland

 

Ons postadres is:

  • Daalakkersweg 16-20
  • 5641 JA Eindhoven
  • Nederland

Algemeen

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Online Klik de persoonsgegevens van haar bezoekers verwerkt.

Rechtsgronden en doel persoonlijke gegevens

Online Klik verzamelt gegevens van de bezoeker wanneer de betreffende bezoeker deze persoonsgegevens via de website aan Online Klik heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten en producten van Online Klik. Online Klik gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de bezoeker de persoonsgegevens aan Online Klik heeft verstrekt. Als de gebruiker Online Klik om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Online Klik de persoonsgegevens om aan dat verzoek te
voldoen.

Daarnaast kan Online Klik de persoonsgegevens gebruiken om haar bezoekers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Online Klik die interessant voor de betreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij contact met Online Klik opnemen via info@onlineklik.nl.

U heeft het recht een klant in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat er niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan of wanneer Online Klik niet reageert op uw aanvraag tot inzage of correctie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Doorgiften aan derden

Online Klik zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij Online
Klik op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onlineklik.nl. Zijn de persoonsgegevens met toestemming verkregen, dan kan deze toestemming dus altijd weer worden ingetrokken.

Bewaartermijn

Online Klik bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Online Klik op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Online Klik heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

Cookies

Online Klik maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Online Klik de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

De cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via je browser. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Klantrecht

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle op deze website geplaatste content, websiteontwerp, layout en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Online Klik. Niets van onze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Klik.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Online Klik verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen:

Postadres: Daalakkersweg 16-20, 5641 JA Eindhoven
Vestigingsadres: Daalakkersweg 16-20, 5641 JA Eindhoven
E-mailadres: info@onlineklik.nl
Telefoon: 040 – 3035050

Daniëlle van Essen

Eigenaresse / Online marketing strateeg

Vragen over onze privacyverklaring?

Stel gerust je vraag aan ons. Je kunt hieronder contact met ons opnemen. 

Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.